w88优德体育_优德88手机投注_优德88亚洲

频道:天下足球 日期: 浏览:277

 今天至下周一将发布首要经济数据一览

 =================

 香港时刻国家╱区域数据年季月╱期间商场预期前值

 ------------------------------------------

 今天(11日)

 - 台湾股市假日休市

 13:00 新加坡零售出售(经时节调整) 8月╱月率相等 2.6%

 零售出售 8月╱年率 -4.3% -1.8%

 14:00 德国消费物价指数 9月╱月率 -相等 -0.2%

 ╱年率 1.2% 1.4%

 20:00 印度工业出产 8月╱年率 1.7% 4.3%

 20:30 加拿大赋闲率 9月╱- 5.7% 5.7%

 工作人口变化 9月╱- 7500 81100

 美国出口物价 9月╱月率 -0.1% -0.6%

 ╱年率 - -1.4%

 进口物价 9月╱月率相等 -0.5%

 ╱年率 -2.1% -2%

 21:00 俄罗斯交易出入(亿美元) 8月╱- 110.0 112.0

 进口(亿) 8月╱- 221.0 222.0

 出口(亿) 8月╱- 334.0 334.0

 22:00 美国密歇根大学顾客决心指数10月╱- 92 93.2

 -- 我国外商直接投资 9月╱年率 - 3.6%

 下周一(14日)

 - 日本和加拿大股市假日休市

 05:30 新西兰服务指数体现 9月╱- - 54.6

 08:00 新加坡国内出产总值第三季╱季率 1.2% -3.3%

 ╱年率 0.2% 0.1%

 17:00 欧元区工业出产(经时节调整) 8月╱月率 0.3% -0.4%

 工业出产 8月╱年率 -2.6% -2%

 20:00 印度顾客物价指数 9月╱年率 3.8% 3.21%

 -- 我国交易出入(亿美元) 9月╱- 350.0 348.3

 进口 9月╱年率 -6% -5.6%

 出口 9月╱年率 -2.9% -1%

 德国批发物价 9月╱月率 - -0.8%

 ╱年率 - -1.1%

 ------------------------------------------

(责任编辑:DF398)

热门
最新
推荐
标签